Blog - Filmowanie dronem w miejscu publicznym

Filmowanie dronem w miejscu publicznym

Filmowanie imprez masowych czy ważnych uroczystości to już standard. Coraz częściej kamerzyści korzystają również z dronów, dzięki którym pozyskane ujęcia przedstawiają wydarzenie z zupełnie innej perspektywy. Podobnie jest również w przypadku filmowania obiektów czy nieruchomości, gdzie widok lotniczy ma ogromne znaczenie. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z polskim prawem, nie wszędzie można filmować dronem a nawet jeśli takie ujęcia powstaną to czasami nie warto ich publikować. Przyjrzyjmy się zatem gdzie i kiedy można to robić bez obaw a w jakich sytuacjach potrzebujemy pozwoleń.

Drony a bezpieczeństwo publiczne

Każdy operator drona powinien znać rozporządzenia i podstawowe zasady regulujące ruch dronami w zależności od rodzaju lotu, który będzie wykonywany. Ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi pilotażu dronami możemy się zapoznać w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. w zakresie Prawa lotniczego do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Oto najważniejsze rozporządzenia w zakresie bezpieczeństwa ze strony operatora drona:

  • w przypadku lotów rekreacyjnych i sportowych wykonywanych dronem, operator powinien zachować odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od skupisk ludzi na wolnym powietrzu oraz odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych, które nie są pod kontrolą operatora. Zasady te nie odnoszą się do dronów o wadze poniżej 0,6 kg, czyli tzw. „racerów” – dronów wyścigowych,

  • operatorzy wykonujący loty inne niż rekreacyjne i sportowe muszą spełnić tylko jeden warunek: zachować w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia, pojazdów, obiektów budowlanych lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej, które nie są pod kontrolą operatora na wypadek awarii lub utraty panowania nad bezzałogowym statkiem powietrznym.

Oznacza to, że powyższe rozporządzenie w kwestii komercyjnych lotów nie określa konkretnych odległości, a tym samym loty w miastach i terenach zabudowanych są możliwe do wykonywania. Oczywiście przepisy są tylko przepisami dlatego operator zawsze powinien latać w pełnym skupieniu oraz myśleć racjonalnie i przewidywać możliwe zagrożenia.

Loty dronem nad cudzą posesją

Lot dronem wyposażonym w kamerę nad czyjąś posesją jest tratkowany jako filmowanie z powietrza. W takiej sytuacji właściciel terenu może uznać obecność drona na swojej działce za naruszenie dobra osobistego w postaci prawa do prywatności, które jest chronione prawnie. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której dron za pośrednictwem kamery może zebrać informacje o właścicielu tej nieruchomości, choć nie jest to działanie celowe. W takim przypadku mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Tym samym w konsekwencji filmowania z drona czyjejś własności (nieruchomości) jej właściciel jest pozbawiony kontroli nad gromadzeniem oraz ewentualnym dalszym przetwarzaniem tych informacji, wobec czego działanie operatora drona można uznać za nielegalne. Uogólniając, wszelkie ujęcia z powietrza bez zgody właściciela posesji mogę zostać potraktowane jako działania niezgodne z prawem.

Jeśli mamy w planie filmowanie dronem z możliwością przelotu bezpośrednio nad cudzą posesją, warto wcześniej udać się do jej właściciela z prośbą o zgodę. Jeśli zostanie ona odrzucona, operator nie powinien tam kierować maszyny, gdyż właściciel posesji może zgłosić sprawę o naruszenie mienia, domagając się roszczeń od osoby, która jest prawnym właścicielem drona. Dodatkowo sprzęt może zostać zarekwirowany jeśli np. podczas nielegalnego przelotu nad posesją uderzył on w drzewo lub budynek i spadł na ziemię. Podsumowując, aby uniknąć problemów najlepiej jest postępować zgodnie z wolą właściciela nieruchomości nad którą planowany jest przelot dronem.

Filmowanie dronem a ochrona wizerunku

Na początku warto wyjaśnić czym jest wizerunek osoby filmowanej lub fotografowanej. Według definicji, określenie “wizerunek” oznacza utrwalony wizualnie zespół cech fizycznych charakterystycznych dla danej osoby, pozwalający na jej indywidualizację i rozpoznanie. Innymi słowy wizerunek umożliwia identyfikację konkretnej osoby spośród innych osób. Warto pamiętać, że zgodnie z Prawem Cywilnym (Art. 448 k.c.) wizerunek jest jednym z dóbr osobistych człowieka, które podlegają ochronie a za naruszenie dobra osobistego w postaci prawa do prywatności oraz wizerunku mogą grozić konsekwencje prawne.

Podczas uwieczniania dronem dużej uroczystości lub masowej imprezy (np. koncertu, wydarzenia sportowych) nie ma fizycznej możliwości aby każdego indywidualnie zapytać o zgodę na filmowanie. W związku z tym może zdarzyć się taka sytuacja, że uchwycimy na filmie osobę, która nie życzy sobie udostępniania jej wizerunku. Jeśli operator drona otrzyma taką informację (np. gestem zaprzestania filmowania) to pomimo stworzenia świetnych ujęć nie powinien ich udostępniać publicznie. Nie dotyczy to jednak osób pełniących funkcje publiczne w momencie ich nagrywania oraz sytuacji gdy osoby na filmie stanowią tylko szczegół większej całości (publiczna impreza, zgromadzenie, krajobraz), jednak w tym przypadku ważne jest to, czy dana osoba jest rozpoznawalna. Jednocześnie warto pamiętać, że osoby biorące udział w publicznych manifestacjach, marszach czy imprezach często nie zdając sobie z tego sprawy, godzą się na to, że ich wizerunek może zostać udostępniony publicznie w mediach.

Loty dronem zgodnie z prawem lotniczym

Aby wykonywać komercyjne loty dronem zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem należy posiadać świadectwo kwalifikacji UAVO oraz aktualną polisę ubezpieczeniową OC. Niezależnie jednak od rodzaju odbywanego lotu wszystkich operatorów obowiązuje to samo prawo lotnicze, dlatego istotne jest stosowanie się do regulacji prawnych oraz śledzenie zmian i rozporządzeń na bieżąco bezpośrednio na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego .

 

Autor: Adrian Wójtowicz