Regulamin portalu “Baza Dronów”

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z portalu internetowego “Baza Dronów”. Przed skorzystaniem z Wyszukiwarki lub założeniem Konta przez Operatora należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

 

Regulamin obowiązuje od 01.03.2016

 

I. Definicje

 

 • Administrator; Admin; Właściciel portalu - Adrian Wójtowicz, zamieszkały w 277 Mona Vale Rd, St Ives NSW 2075, Australia; posługujący się ABN: 90 566 301 658.

 • Operator - Każda firma/osoba, która jest Zarejestrowana w Bazie Dronów i zajmuje się komercyjnym wykorzystaniem Dronów.

 • Użytkownik; Klient - Każda osoba korzystająca z Portalu w celu wyszukania odpowiedniego Operatora Drona.

 • Strony - Wszystkie osoby korzystające Portalu, czyli zarówno Operatorzy jak i Użytkownicy.

 • Portal; Strona; Baza Dronów – strona internetowa www.bazadronow.pl

 • Wyszukiwarka - Główny mechanizm działania Portalu. Znajduje się na głównej stronie i jej zadaniem jest wysyłanie grupowego Zapytania do Operatorów.

 • Zapytanie - Grupowa wiadomość od Użytkownika do Operatorów dotyczące wynajęcia Drona.

 • Zakładka Operatorzy - Zakładka Bazy Dronów zawierająca Wizytówki wszystkich Zarejestrowanych Operatorów.

 • Wizytówka - Indywidualna podstrona Portalu zarządzana przez Operatora i w razie potrzeby również przez Administratora.

 • Pakiet - Usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu korzystania z Portalu.

 • Forum - Usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swoich ogłoszeń na Portalu. Forum ma charakter wewnętrzny i dostępne jest tylko dla Zarejestrowanych i Zalogowanych Operatorów.

 • Usługa - Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Operatora

 • Okres próbny, Okres testowy - 30 dni bezpłatnego testowania Portalu dla nowo zarejestrowanych Operatorów.

 • Dron - Bezzałogowy statek powietrzny wykorzystywany do pozyskiwania m.in. zdjęć, filmów i pomiarów z perspektywy lotu ptaka.

 • Rejestracja - Etap zakładania Konta przez Operatora w Portalu.

 • Login - Indywidualna i niepowtarzalna nazwa Operatora, jaka została przez niego nadana na etapie Rrejestracji Konta w Portalu (domyślnie jest to adres email).

 • Newsletter - Usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie listu elektronicznego, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 • Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego Operator zarządza swoimi  danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Portalu.

 • Regulamin - Niniejszy regulamin Bazy Dronów.

 

II. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników oraz Operatorów z Usług świadczonych poprzez Administratora na stronach Portalu.

 2. Z Wyszukiwarki oraz innych stron Portalu mogą korzystać wszyscy bezpłatnie.

 

III. Konto Operatora

 1. Rejestracja:

  1. Aby Operator Drona mógł czerpać korzyści z Portalu wymagana jest Rejestracja jego Konta.Aby Opearator Drona mógł czerpać korzyści z Portalu wymagana jest Rejestracja jego Konta.

  2. Rejestracja Konta Operatora w Portalu jest bezpłatna.

  3. Operator musi posiadadać aktywną skrzynkę e-mail. Dokonując rejestracji w Portalu Operator wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail zapytań od Użytkowników, wiadomości związane z funkcjonowaniem Portalu oraz wiadomości newsletter.

  4. Każdy nowo zarejestrowany Operator zanim rozpocznie współpracę z Bazą Dronów zostaje zweryfikowany, pod kątem autentyczności prowadzenia jego działalności.

  5. Poprzez zrealizowanie procedury Rejestracji w Portalu skutkującej założeniem Konta, Operator zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść niniejszego Regulaminu.

  6. Każdy Operator rejestrując się pierwszy raz w Bazie Dronów otrzymuje 30 dniowy bezpłatny Okres testowy. Po upływie 30 dniowego Okresu testowego Konto Operatora automatycznie wygasa i Operator przestaje być widoczny w Wyszukiwarce oraz Zakładce “Operatorzy”. W każdej chwili Operator może ponownie aktywować swoje Konto wykupując pakiet “Aktywne konto”.

 

 1. Logowanie i konto:

  1. Operator oświadcza, że całe portfolio jakie posiada w Wizytówce należy do niego i to on odpowiada za ewentualne wszelkie niejasności od osób trzecich.

  2. Operator oświadcza, że publikując zdjęcia na swojej Wizytówce tym samym upoważnia Administratora do wykorzystania tych zdjęć w zakładce "Wykorzystanie Dronów" Portalu.

  3. Zabrania się umieszczania na Portalu treści wulgarnych, pornograficznych lub obrażających inne osoby.

 

 1. Pakiety, płatności i rozliczenia:

  1. Podane ceny wykupienia Pakietów są cenami brutto. Na zakupione Pakiety wystawiamy australijskie rachunki, które są normalnie akceptowane w polskim Urzędzie Skarbowym.

  2. Operator podczas wybierania Pakietu automatycznie przechodzi do płatności, które obsługuje serwis “Dotpay”. Pakiet staje się aktywny zaraz po jego opłaceniu.

  3. Koszty Operatora związane z wykupieniem któregokolwiek z Pakietu nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Blokada i usunięcie konta:

  1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Operator narusza postanowienia Regulaminu a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, może on zablokować Konto Operatora lub poszczególne Usługi Portalu. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane Usługi po zrealizowaniu przez Operatora działań wskazanych przez Administratora jako przyczynę blokady.

  2. Usunięte raz Kono nie daje możliwości ponownego zarejestrowania.

 

IV. Prawa i obowiązki Stron

 1. Administrator:

  1. Jako właściciel i zarządca Portalu, dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi z nim związane działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie gwarantuje poprawnego działania Portalu w sytuacjach wyjątkowych spowodowanych siłą wyższą, awarią lub niedozwoloną ingerencją Operatorów lub osób trzecich.

  2. Nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec.

  3. Zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Portalu na rzecz napraw, modyfikacji oraz usprawniania funkcjonowania Portalu. Jednocześnie dołoży wszelkich starań aby takie ewentualne przerwy były możliwie jak najkrótsze.

  4. W razie konieczności ma prawo do edytowania opisu oraz portfolio Wizytówki Operatora.

  5. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Operatora z Portalu.

  6. Nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji.

  7. Nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora.

 

 1. Operator:

  1. Zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu.

  2. Zobowiązuje się do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku naruszenia tych zasad Administrator ma prawo usunąć konto Operatora uniemożliwiając mu dalsze korzystanie z Portalu i tym samym tracąc wszystkie wykupione pakiety bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów ich wykupu.

 

 1. Użytkownik:

  1. Zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu.

  2. Zobowiązuje się do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  3. Ma prawo do korzystania z Wyszukiwarki tylko w realnym zapotrzebowaniu wykorzystania Drona. Zabrania się wykorzystywania Wyszukiwarki do tworzenia fikcyjnych zapytań.

 

VIII. Polityka prywatności

 1. Polityka cookies:

  1. Niniejsza polityka cookies dotyczy portalu www.BazaDronow.pl

  2. Ciasteczka (z ang. cookies) to małe pliki, zapisywne i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika podczas odwiedzin strony internetowej. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, informację o „długości życia” ciasteczka oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

  3. Ciasteczka używane są do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszej strony internetowej i pomagają w udoskonalaniu ich funkcjonalności i zawartości. Stosowanie ciasteczek nie zezwala na identyfikacji tożsamości użytkowników na podstawie informacji zawartych w ciasteczkach.

  4. Długość istnienia ciasteczek na niniejszej stronie może być sesyjna (na czas przeglądania strony internetowej) oraz stała (pozostające na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia).

  5. Korzystając z niniejszej strony otrzymujesz ciasteczka należące do podmiotów zewnętrznych takich jak: Facebook i Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów.

  6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie ustawiona jest na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Można zmienić jednak ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z niniejszej strony. Blokada ta uniemożliwi nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania niniejszej strony w celu stałego poprawiania jej zawartości.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie konflikty pomiędzy Administratorem, Operatorem, Użytkownikiem oraz osobami trzecimi w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeksu Cywilnego.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.